Comisió Participació

Aquest curs 2010-2011 suposarà la prova de foc d’aquest projecte.  S’ha aprovat ja per part del centre, i a més ens han manifestat que tant la Direcció com el professorat està molt engrescats amb els resultats que tots esperem obtenir..

Per explicar-ho breument, l’objectiu que persegueix aquest projecte es aconseguir que els alumnes siguin molt mes proactius, participant activament en la vida del centre, inclús fent propostes d’activitats que els puguin motivar.

Aquest es un projecte a llarg plaç (no es poden aconseguir aquests objectius d’un dia per l’altre), i necessita ser treballat quotidianament des de dins.   La col·laboració de l’Ampa ha estat facilitar al centre un formador especialitzat en aquest camp, que durant tres mesos formarà/assessorarà al professorat sobre com aconseguir aquestes actituds dels alumnes.

A més d’aquest projecte, la comissió treballa també en fer un programa de xerrades que pugui ser interessant per els pares, i en un programa de Tallers per els alumnes en el cas que existeixi motivació per part dels mateixos.

Les persones encarregades de la Junta de l’Ampa d’aquesta comissió son la Mercè Masi la Marielo Sánchez.   Per qualsevol suggeriment o comentari específic sobre aquesta comissió, podeu enviar un email a l’adreça info@ampases.com o be una nota al peu d’aquesta pàgina, indicant sempre el nom del vostre fill/s, i el comentari que ens vulgueu fer arribar.