Xerrada: Diàleg: La primera clau de l’educació

Xerrada celebrada en el curs 2009-2010.  La deixem a nivell informatiu per tal que quedi constància no només de les activitats futures, sinó també d’aquelles ja realitzades.

Data: 23 de Març de 2010

Hora: 20:00

Ponent: Maite Xarrie

Lloc: Biblioteca de l’Institut

El diàleg i la comunicació tenen un paper primordial en les relacions que s’estableixen en el marc familiar i en la manera d’educar que s’hi practica.  Un bon ambient comunicatiu permet tenir en compte els punts de vista de l’altre; compartir problemes, dubtes , satisfaccions, manifestar els sentiments, explicar i/o negociar les normes i les decisions.  Tot plegat contribueix a un millor desenvolupament dels fills i a una millora de la nostra tasca com a pares.

Encara que el diàleg sigui sempre cosa de dos, amb els fills mantenim una relació asimètrica i és responsabilitat dels pares aconseguir un bon ambient comunicatiu.

Continguts:

  • La importància de la comunicació i el seu paper en l’educació i en les relacions familiars.
  • Característiques d’un bon ambient comunicatiu.
  • Qui crea aquest ambient.
  • Com es pot fomentar el diàleg i la comunicació.
  • Evolució de la comunicació amb els fills: característiques per grups d’edat; Traspàs del control i la gestió de la comunicació.
  • Perquè falla la comunicació i perquè es treca el diàleg?  Dificultats més freqüents.
  • El diàleg com a eina per solucionar conflictes.