Carta de la Fapac sobre el nou horari escolar

Al interès dels alumnes, s’han d’escurçar les vacances d’estiu sense incrementar el nombre de, per tant, distribuir els dies lectius de forma diferent, peròS’ha de dotar d’una certaperquè puguin ajustar el calendari i l’horari escolar afuncionament de la primària pública sense escurçar.d’assegurar la qualitat educativa, l’equitat i la igualtaten  línia correcta de reduir les, segons expressen els diversos dictàmens que s’hanvolem continuar negociant repte considerable perperquè, com aens causa molta preocupació que la conselleria d’Educació ·licitar aquests ajuts,exigirem que la nostra administració educativa, com a titular que és  . Aquesta és una mesura que redueixjornada intensiva ha representat una font de conflictesa favor d’un marc horari clar i uniforme al llarg. El que sí éscentre del debat sobre el calendarii esperem que les nostres reflexions us

Carta de la FaPaC a les AMPA sobre la reforma del Calendari escolar:


Benvolguts i benvolgudes,

Des que s’han presentat les propostes de canvi de calendari escolar estem rebent diverses informacions i demandes sobre aquest tema. contrari d’altres demandes que us puguin estar arribant -que estan motivades per motius legítims però diferents als que podem tenir com a pares i mares d’alumnes- nosaltres us volem transmetre aquestes reflexions perquè vosaltres, com a AMPA, us pugueu posicionar amb els mecanismes associatius amb què compteu.

Els diversos voluntaris que han passat per la FaPaC al llarg dels anys han anat articulant aquest debat. Per exemple, l’any 1993 vàrem consensuar un manifest amb el professorat, i l’any 2002 vàrem participar activament en un dictamen del Consell Escolar de Catalunya. Les línies principals d’aquestes

propostes són:

1) el calendari escolar s’ha d’establir en base a l’

2) dies lectius

3) dins d’un marc regulador general que estableixi un horari i un calendari que sigui adequat des del punt de vista de l’alumnat.

flexibilitat els territoris

la seva realitat social i física

4) s’ha d’assegurar el

l’horari (jornada intensiva) al juny

Pel que fa a les activitats complementàries a les activitats lectives, per exemple els casals quan no hi ha classes, les propostes de la FaPaC han anat sempre en la línia d’oportunitats en l’accés a les activitats, així com la corresponsabilitat aquestes activitats de nosaltres, com a pares i mares dels alumnes participants, i dels altres estaments, com ara l’administració educativa, el professorat i les entitats d’esplai.

Pel que fa a aquesta corresponsabilitat, la demanda de la FaPaC és que no obligui els membres de les juntes directives de les AMPA a gestionar directament les activitats i a carregar-se d’obligacions legals, econòmiques i laborals per poder-les portar endavant, així com que es controli el seu cost i la seva disponibilitat especialment per a les famílies amb dificultats d’accés per motius econòmics.

La FaPaC va donar un suport crític als canvis proposats al calendari escolar perquè, tot i ser reduïts (bàsicament es tracta de desplaçar una setmana de vacances del setembre al febrer), van en la vacances d’estiu tan llargues, cosa que tothom està d’acord que s’ha de fer en interès dels alumnes aprovat al Consell Escolar de Catalunya amb la participació de les federacions de pares i mares d’alumnes, professorat, administració i altres experts relacionats amb l’educació. Però, al mateix temps, aquest canvi de calendari perquè veiem elements fonamentals no resolts que el poden fer fracassar.

Tot i ser un canvi que sembla reduït, pot ser un a les AMPA i per a nosaltres com a pares i mares d’alumnes voluntaris de les AMPA, sabem el que significa que ens obliguin a organitzar activitats per a totes les famílies del centre educatiu durant una setmana de febrer.

En aquest sentit, hagi entrat en una dinàmica d’oferir ajuts amb els quals es pensa que ja s’ha complert amb totes les obligacions i, després, s’expressi autosatisfacció quan els ajuts no s’esgoten. D’aquesta manera, la conselleria ignora la dificultat i la responsabilitat que comporta sol organitzar les activitats, justificar els ajuts i cobrar les subvencions molt temps després de realitzada l’activitat. Com a AMPA, no volem simplement ser una entitat de serveis que descarrega a l’administració de les seves obligacions, sinó que dels centres educatius públics de Catalunya, assumeixi les responsabilitats legals, laborals i econòmiques implicades en l’organització de les activitats complementàries de la setmana de vacances de febrer.

Per últim, un altre canvi que introdueix la nova Ordre de Calendari és la supressió de la possibilitat de la jornada intensiva durant les últimes tres setmanes de juny a la primària pública el funcionament dels centres d’algunes escoles públiques de primària de sis a quatre hores durant tres setmanes de juny, de manera que la jornada s’acaba a la una de la tarda.

En les ciutats grans i mitjanes del nostre país, on la possibilitat de suport familiar és més limitada per la manca de conciliació entre els horaris laborals i escolars, i l’espai públic és molt poc acollidor per als alumnes fora de l’àmbit escolar, la en molts centres educatius públics de primària entre els claustres i els representants dels pares i mares d’alumnes, una font de desigualtats socials per als alumnes les famílies dels quals no disposen de recursos per atendre’ls fora de l’horari escolar, així com una font de discriminació entre la primària pública amb horaris escurçats i el sector concertat, obert amb horari normal fins a l’últim dia de classe.

Per tot això els pares i mares que participem a la FaPaC ens hem posicionat majoritàriament de tot l’any que contempli activitat lectiva de matí i de tarda veritat és que la realitat del nostre país és molt diversa i que en cas que hi hagi acords amplis a nivell territorial s’hauria de deixar flexibilitat per a altres marcs que siguin vàlids, i això també ho veiem reflectit en alguns vocals de la FaPaC que consideren que s’hauria de comptar amb aquesta flexibilitat territorial. Per acabar, dins d’un moviment associatiu tan ampli i divers com el que representa la FaPaC -cosa que també succeeix a nivell de l’AMPA on els posicionaments de la junta intenten recollir una realitat molt diversa d’associats- intentem mantenir com a escolar l’interès dels nostres fills i filles amb coherència amb el que hem anat treballant al llarg dels anys, puguin ser d’utilitat en els vostres propis posicionaments.