Comunicat de la Fapac

COMUNICACIÓ A LES AMPA

Número: 03Data: 11/02/2011

Tema: Recurs d’alçada davant del nou

criteri en el procés d’admissió d’alumnes

La FaPac creu que el nou criteri va en contra de l’ascensor social de

l’escola pública catalana inclusiva i integradora

La FaPaC vol fer constar, en primer lloc, que no es tracta d’un criteri “nou” sinò

que recupera un apartat del barem que havia estat suprimit des de fa uns quants anys.

Abans era 1 punt

nova formulació: “S

pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats

actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol

“Per altres circumstàncies a determinar pel centre docent”. Ara té una‘atorga una puntuació de 5 punts a l’alumnat que hagi tingut el·licitud”.Aquest criteri, segons l’actual govern de la Generalitat, serveix per a “valorar altres

circumstàncies que tinguin en compte la implicació de les famílies amb l’acció educativa

dels centres, fet que es dóna en l’alumnat que ha tingut el pare, la mare, els tutors o els

germans escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al

centre per al qual es presenta la sol

Per a la FaPaC, en realitat aquest criteri ve a defensar una vella manera que tenien els

centres per “seleccionar” el tipus de famílies que tindran preferència per matricular els

seus fills i filles. Si els “antics alumnes” donen dret a passar pel davant de la resta a

l’hora de matricular els seus fills

catalana demana: un millor repartiment de l’alumnat socialment desafavorit entre

tots els centres

La FaPaC no està en contra dels criteris del barem que hi havia fins ara. És evident que si

una família té un fill/a escolaritzat en un centre,

preferència per anar a la mateixa escola. Però, estendre aquest dret als “antics

alumnes” només serveix per a què certes escoles encara facin més difícil l’entrada

d’alumnes amb dificultats o en risc d’exclusió social.

·licitud”.anem en direcció contrària del que la societat, tots, que reben fons públics per a l’escolarització.el germà o germana ha de poder tenirDes de FaPaC

d’admissió d’alumnat

en els centres públics, i serveixi per a la creació d’una vertadera escola catalana inclusiva

i integradora.

Creiem que aquest

les famílies durant el procés d’elecció de centre segons el seu origen.

escapa que els immigrants no tindran aquests punts perquè no s’han escolaritzat a

Catalunya. Aquesta manca d’igualtat entra en col lisió amb l’ordenament

tenim com a societat democràtica i desenvolupada.

Davant les previsibles discriminacions que aquest criteri provocarà,

recurs d’alçada contra la decisió del govern

ha trencat la cohesió social aconseguida gràcies a la immersió lingüística.

La FaPaC no pot entendre com els qui ens governen no se n’adonen que

de segregació escolar és una de les principals barreres per avançar en la reducció

del fracàs escolar

persones que viuen a Catalunya, però tenen orígens i situacions socials diferents.

Ens parlen d’una escola inclusiva i no som capaços de prendre mesures per a què totes

les escoles que reben fons públics siguin realment integradores escolaritzant la part que

els hi pertoca d’alumnat socialment desafavorit.

Creiem que cal seguir defensant la igualtat entre les persones, però sobre tot entre els

nens en edat escolar. Si no respectem la igualtat entre els alumnes ens arrisquem a no

respectar la igualtat entre les persones adultes.

La FaPaC arribarà judicialment allà on calgui per defensar la igualtat entre les persones.

fa temps que demanem que hi hagi correccions a l’actual Decretper tal que corregeixi la concentració d’alumnat amb dificultatsnou criteri va en direcció contrària perquè trenca la igualtat entreA ningú se li· jurídic quehem plantejat uni contra l’actual marc d’escolarització quel’actual estat, alhora que crea una fractura social invisible, però ben real entre· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Us recordem que per a qualsevol informació addicional o consulta

us podeu posar en contacte amb nosaltres

Delegació Barcelona: 93 435 81 98

Delegació Barcelona Comarques: 93 435 81 98

Delegació Tarragona: 977 23 45 49

Delegació Lleida: 973 23 23 59

Delegació Girona: 972 21 92 12