Declaració Unitaria

Declaració unitària “Pel futur de l’educació pública a Catalunya” Les entitats i organitzacions sotasignants, totes elles vinculades a la societat i a l’educació del nostre país, volem manifestar la nostra preocupació per la situació de l’educació pública davant les retallades de pressupostos que planteja el Govern. En la situació actual de greu crisi econòmica, les polítiques que vagin en detriment de tots els serveis públics provoquen que el pes de la crisi recaigui sobre les esquenes dels sectors més desafavorits. En moments que l’increment de l’atur i la precarietat laboral fa que moltes famílies pateixin el risc d’exclusió social, els serveis públics han de ser la garantia per mantenir la dignitat i contribuir a la igualtat d’oportunitats en la vida de totes les persones. En aquest context pensem que l’atenció al centre, a l’aula, i – el que és més important – a l’alumnat ha de ser prioritària en la inversió pública. En un moment en què el concepte d’educació al llarg de la vida s’està instaurant com a imprescindible, cal fer efectiu el dret a l’educació des de l’educació infantil de primer cicle a tota la resta d’etapes educatives. Tenint en compte la necessitat actual de facilitar que molts joves puguin reintegrar-se al sistema educatiu i no abandonar prematurament els estudis, cal una planificació i una oferta pública adequades i suficients per atendre tota la demanda. Els darrers anys, el Govern de la Generalitat de Catalunya ve realitzant retallades que incideixen en l’atenció a l’alumnat, els centres, els professionals i els serveis educatius; en definitiva, en tota la comunitat i, el que és més important, acaben per incidir en la qualitat educativa. L’educació és la millor eina que tenim per superar l’actual situació de crisi econòmica i social i, l’educació pública, l’única que pot garantir la cohesió social, els valors de solidaritat, no discriminació –per raó de nivell social, sexe, llengua, creença o cultura- i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i ciutadania en general. Emplacem, doncs, al Govern de Catalunya i al Departament d’Ensenyament, perquè prengui decisions per al desenvolupament d’un seguit d’accions i mesures encaminades a consolidar l’educació pública de qualitat com un dret de tota la ciutadania del nostre país. Manifestem la nostra voluntat i el nostre compromís de treballar per contribuir a la millora i a l’enfortiment de l’educació pública fent arribar aquelles mesures concretes que creiem necessàries en aquests moments i a fer propostes per a fer-les possible. Per què això sigui possible, cal dotar del valor que es meriex i fomentar la coresponsabilitat del professorat, les famílies, l’alumnat, l’administració local i l’entorn del centre afavorint, de manera especial, la conciliació de la vida laboral de les famílies amb el ritme i el funcionament dels centres educatius. Per tal de materialitzar totes aquestes mesures, les entitats treballarem en el marc dels òrgans institucionals on som presents però, alhora, fem una crida a tota la ciutadania i a la societat civil del nostre país a adherir-se i implicar-se en la defensa de l’educació pública. Sabem que això només serà possible amb la participació i consens de tothom. EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ I DELS SERVEIS PÚBLICS ATUREM LES RETALLADES Barcelona, 5 de maig de 2011