Educar en temps de crisis

El passat dia 14 de Setembre va tenir lloc la lliçó inaugural a càrrec del Dr. Salvador Cardús.   La xerrada va acomplir les expectatives de la majoria dels assistents, sent una conferencia fresca, amb reflexions interessants i un punt de vista diferent del habitual.

 Es va centrar en els efectes que han tingut en la societat i la educació els anys que hem passat de gran bonança econòmica, i els problemes que això ha generat.  També va definir al final de la conferència alguns aspectes que el ponent considerava importants de treballar activament per tal de tornar a una educació profitosa.

 Trobareu una descripció més detallada del que va ser la conferència dins de l’apartat “informació d’interès” , sub-apartat  “Xerrades”.