La LOMCE i les seves interpretacions

Adjuntem un estudi que ens ha arribat sobre l’estudi del que implica la LOMCE (no es només un atac al model lingüistic, inclou també molts altres canvis de pes).

LOMCE I LA SEVA INTERPRETACIO

La junta de l’Ampa no compartim necessariament totes i cada una de les afirmacións que s’hi inclouen, peró ens ha semblat interessant aportar un element més de reflexió.