l’Escola oberta de Març no es pot fer per falta de demanda

  Aquests dies deveu haver rebut uns mails i un escrit sobre la possibilitat de realitzar, per part de l’Ampa, una activitat d’escola oberta durant la setmana de vacances del 7 al 11 de Març feta en col·laboració amb les Ampa de la Roureda i de La Vinya del Sastret.

  Aquesta activitat depenia de tenir un mínim de sol·licituds, i s’havia de confirmar abans d’acabar el mes, ja que la Generalitat dona uns ajuts per la mateixa i el plaç de sol·licitud era el 29 d’Octubre.

  Hem rebut moltes respostes de pares indicant que no necessitarien el servei (als que estem molt agraïts per la seva resposta i per el recolzament que ens han mostrat), i només una sol·licitud per utilitzar aquest servei.   Per tant entenem que aquesta no es una necessitat en la nostre comunitat educativa (al ser el primer any que hi ha aquesta setmana a març des de l’Ampa no sabíem quin grau de demanda podia haver-hi), i per tant procedim a informar a l’empresa que ha de fer l’activitat i a les altres Ampa que l’Institut no s’hi afegirà.

  De nou, gràcies a tots per la vostre resposta i recolzament.