Nota de la Fapac sobre supressió línies batxillerat

La FaPaC alerta que el tancament, anunciat pel Departament d’Educació, de línies de batxillerat i cicles formatius agreujarà encara més els riscos de segregació escolar en moltes zones educatives desfavorides, ja que són les principals afectades per aquesta mesura.

Aquesta retallada significativa de places públiques, que es produeix en centres on la segregació ja és més accentuada, pot derivar en un abandonament dels estudis per part de l’alumnat davant la manca d’alternatives per continuar la seva formació en el sistema públic. La mesura afecta directament la igualtat d’oportunitats dels alumnes, fet que accentuarà la fractura social existent en moltes zones.