Peticions al president de la Generalitat

Molt Honorable President

Artur Mas i Gavarró,

Ens adrecem a vostè en nom de les principals entitats de la comunitat educativa de

l’escola pública del nostre país, representatives dels diferents agents que la conformen:

profess