Projecte Biblioteca

El projecte per possar en marxa la biblioteca del centre, be com a sala d’estudis, be com a biblioteca propiament, ha començat a caminar.

S’ha presentat el projecte als ajuntaments de Sant Esteve i Castellví, que en ambdós casos s’han dispossat predisposats a col.laborar.

L’Objectiu d’aquest projecte es poder obrir aquest espai per a l’us dels alumnes fora de l’horari lectiu, als migdies i a la tarda.   Amb aquesta messura s’espera ajudar a eliminar el problema de la falta d’un espai on estudiar dels alumnes que es queden al menjador, i també oferir la possibilitat de actuar com a biblioteca a la tarda, sense la saturació de la biblioteca municipal.