Projecte Educat 1×1 en el nostre centre

El Centre ens ha confirmat que l’opció escollida pel mateix respecte a les tres opcions que donava el departament d’educació ha estat la de continuar el projecte Educat 1×1 tal com estava previst.

Les tres opcions oferides per Educació eren:

1.- Cancel·lar totalment el projecte, eliminant tota digitalització en l’ensenyament.

2.- Mantenir la digitalització, però que els ordinadors siguin propietat del centre.  Això implica que com que la partida econòmica es la mateixa, calia compartir un ordinador cada dos alumnes.

3.- Seguir amb el projecte tal com estava previst.  Aquesta ha estat l’opció escollida.

 

El següent pas per tant serà la digitalització de més aules per tal de donar cabuda als alumnes de 1er que s’incorporin amb aquesta tecnologia.  El centre està a l’espera de la partida econòmica per fer aquesta inversió.  Per part de l’Ampa estarem pendents, per si calgués fer algun tipus de col·laboració com es va fer l’any passat.