Publicació de la WEB

Aquests dies es farà arribar als pares una carta fent la presentació d’aquesta Web, i convidant a tothom a utilitzar-la com a eïna de comunicació entre tots nosaltres.  Quant més s’utilitzi, més fàcil serà aconseguir que els continguts siguin interessants i profitossos.

  Recomanem especialment l’us del forum, on podem crear tants temes com volguem, i es un lloc de discussió que pot suplir la falta de contacte directe entre els pares.