Terminis per a les preinscripcions i inscripcions de l’alumnat per al curs 2022-2023

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Més informació al link

Inici. Preinscripció (gencat.cat)

Batxillerat

Més informació al link

Inici. Preinscripció (gencat.cat)

Formació professional bàsica

Més informació al link

Inici. Preinscripció (gencat.cat)