Anulació de Colonies i Sortides

(Nota de l’Ampa: Recordeu que a l’Institut de Sant Esteve no s’ha donat aquesta situació.  No gens menys, creiem que es bó que coneixem el que succeix en el mon educatiu)

La FaPaC reclama al Departament d’Educació la convocatòria urgent d’una taula de diàleg per posar fi al boicot dels professors a les sortides i colònies escolars · Les associacions de pares i mares de les escoles afectades mostren la seva preocupació davant del perillós camí que està prenent l’enfrontament entre mestres i Educació. · La FaPaC lamenta que el Departament d’Educació i el col·lectiu de mestres no hagin estat capaços de trobar una sortida consensuada. · La federació fa una crida a la comunitat educativa perquè l’interès general de l’educació dels alumnes estigui per sobre dels interessos sectorials. Barcelona, 22 setembre de 2010 La FaPaC reclama al Departament d’Educació que convoqui, de forma urgent, una taula de diàleg amb els sindicats i els representants de les famílies dels alumnes per tal de superar l’actual situació de tensió que viuen molts centres educatius arran l’amenaça dels mestres a suprimir les sortides i colònies escolars. Com a federació d’associacions de mares i pares d’alumnes, la FaPaC no pot quedar al marge d’aquest conflicte i exigeix a totes les parts el màxim esforç de diàleg i entesa per trobar una solució consensuada i satisfactòria per a la majoria de mestres i famílies. La FaPaC fa una crida a la comunitat educativa perquè acosti posicionaments de manera que l’interès general de l’educació dels alumnes estigui per sobre dels interessos sectorials. És necessari afrontar les dificultats per tal de solucionar-les, així com centrarse en els punts que ens uneixen i oblidar retrets, protagonismes i desacords històrics. Aquest conflicte ha de servir per posar-nos a prova totes les parts implicades, doncs haurem de cedir el necessari pel bé de la generació futura i haurem de perdre la rigidesa de postures i plantejaments tancats. És hora de posar sobre la taula i resoldre alguns problemes que sempre han acompanyat les colònies i sortides com són la manca de reconeixement econòmic i la manca de protecció dels mestres en temes de responsabilitat civil que es puguin presentar. La FaPaC lamenta que el Departament d’Educació no hagi sabut consensuar els acords necessaris per a la correcta aplicació del calendari escolar, i retreu al col lectiu de mestres la utilització que en fan de les sortides i colònies · en les seves reivindicacions laborals. Els docents s’han de sentir més valorats i reconeguts, i aquest reconeixement implica que el Departament ha de ser sensible a algunes de les seves propostes, els ha d’escoltar més i ha d’argumentar millor les decisions que pren. La FaPaC agraeix a tot el col·lectiu de mestres que, tot i no estar d’acord amb el nou calendari escolar, manté les colònies i sortides aprovades als Consells Escolars de centre. Ha arribat un punt en el qual s’han de buscar solucions i no més motius per a l’enfrontament. El curs ha començat i cal recuperar la normalitat. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Oliver Martín – Oficina de Premsa i Comunicació de la FaPaC Tel. 93 435 76 86 – comunicacio@fapac.cat