Assemblea final de curs 2013-2014

Convocatòria Assemblea Ordinària

 

Dia: Dimarts 17 de Juny de 2014
Hora: 20:30 en primera convocatòria
20:35 en segona convocatòria
Lloc: Cantina de l’ Institut Montserrat Colomer

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior
  2. Activitats i projectes 2013-2014
  3. Estat de comptes
  4. Renovació Junta
  5. Precs i preguntes

 

És molt important la vostra assistència i participació. En cas que no pugueu assistir, però vulgueu conèixer els acords presos, o be apuntar algun comentari, podeu contactar-nos a info@ampases.com i us farem arribar l’acta de l’assemblea, o be transmetrem als altres pares les inquietuds que ens hagueu plantejat.

 

La Junta