Com fer arribar queixes i peticions a l’Institut i que quedin registrades

? Teniu peticions, queixes o comentaris per fer arribar a la direcció de l’Institut?

? Heu enviat mails que no han tingut resposta?

ℹ️ Recordeu que la manera oficial per tal que quedin recollides és presentar-les al registre del centre.

? Podeu trobar la sol·licitud a la web de l’Institut (al Menú, a l’apartat Secretaria, Tràmits) o en aquest enllaç directe

https://agora.xtec.cat/insmontserratcolomer/wp-content/uploads/usu109/2014/09/sol.licitud-general.pdf

? Si l’espai us queda curt, podeu adjuntar un document més extens.

Heu de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre, idealment dues còpies, una per al centre i una altra per a vosaltres. Les dues còpies quedaran segellades i amb un número de registre.

?  Des de l’AMPA en volem fer seguiment. Per això, us demanem que ens escriviu un email a info@ampases.com, indicant la data en què heu presentat la queixa, i el número de registre.

? Junts tindrem més força!