L’INS MONTSERRAT COLOMER PRESENTA LA SEVA NOVA WEB

Us volem presentar oficialment la pàgina web de l’Institut i els continguts que poden ser del vostre interès. La seva finalitat és ser el punt d’accés a les diverses informacions de les activitats i de la vida dels vostres fills i filles durant el curs acadèmic.

L’adreça web és http://institutmontserratcolomer.cat 

Imatge inserida 1

A dalt a l’esquerra hi trobareu una sèrie de botons. En destaquem tres:

Imatge inserida 2Programa GASSIST per consultar l’assistència i les observacions d’aula dels vostres fills. Heu de consignar l’usuari i la contrasenya que us hem donat en una carta a les reunions informatives a les famílies que s’estan realitzant aquest mes d’octubre. Aquestes informacions les entenem com a complementàries a les reunions amb el tutor o tutora del vostre fill i de consulta àgil, que us permeten conèixer les observacions al treball dels vostres fills o filles durant les hores lectives.

Imatge inserida 3Calendari d’activitats i esdeveniments. Hi trobareu informacions com els dies de vacances, festius, lliurament de butlletins de notes, reunions de famílies, etc.

Aquest calendari també el teniu a la columna esquerra de la pàgina principal de la web.

Imatge inserida 4Clicant a aquest botó anireu a l’espai dels cursos Moodle. El vostre fill/a hi té accés amb el seu usuari coorporatiu de l’Institut (p.ex. si es diu Maria Sala, serà: mariasala.alum@institutmontserratcolomer.cat (i comptarà amb els cursos de les matèries que fan ús d’aquesta plataforma per anar construint els continguts i les activitats del curs. És una font de recursos didàctics (apunts, vídeos, enllaços, etc) on els estudiants vinculen les activitats de la matèria tant a classe com a casa.

Aquesta pàgina web està pensada com a intranet de les persones que formem la comunitat educativa de l’Institut. El nostre ànim és fer-la crèixer amb els blocs dels grups de classe i d’algunes assignatures (la revista “El Roure”, la informàtica de 4t d’ESO, els calendaris digitals de classe, etc) i obrint-la a la participació de les famílies. S’aniran completant apartats com els del Projecte Educatiu, Normes d’Organització i Funcionament, entre d’altres.

Per aquest motiu, ens interessa conèixer les vostres opinions respecte aquest espai, així com dels altres espais i serveis digitals (GASSIST, Calendari, Moodle). Feu-nos-les arribar a través del professorat o bé al correu general de l’Institut: insmontserratcolomer@xtec.cat.

Rebeu una cordial salutació.

L’equip de direcció.