MOTIVACIÓ + INNOVACIÓ = APRENENTATGE

 

Els dies 11 i 25 de novembre els professors i professores del nostre centre van participar en unes jornades de formació sobre motivació i creativitat impartides per Maria Batet, una gran comunicadora i experta en emprendeduria i, per tant, en qüestions de creativitat com a eina bàsica per a fomentar la motivació i la innovació als centres escolars, amb l’objectiu d’aconseguir que l’aprenentatge sigui significatiu tant per a l’alumne com per al docent.

La Maria va presentar algunes de les eines pedagògiques més innovadores i engrescadores, com ara els mapes mentals o la classe invertida. De fet, alguns professors ja les han començat a aplicar a les seves classes.

Felicitem a tot l’equip docent per la seva participació i desitjem que aquesta formació sigui ben profitosa per a tota la comunitat educativa.