Recollida de firmes per sol·licitar la incorporació urgent de professorat a l’institut Montserrat Colomer

DIMECRES 21 DE SETEMBRE

DE 17.45H A 19.30H

A la porta de l’Institut Montserrat Colomer

Desde l’inici del curs 2022-2023, falten a l’institut dues substitucions a jornada sencera de català i una vacant de català de mitja jornada. També falta un/a orientador/a.

Aaquestes places que no s’estan cobrint estan suposant un gran perjudici a tot el centre, en particular als següents grups:

– 2 grups de 1r d’ESO sense professor/a de català.

– els 4 grups de 2n d’ESO sense professora de català.

– 3 grups de tercer d’ESO sense professor/a de català.

– els 4 grups de 4t d’ESO sense professor/a de català.

– 1 grup de batxillerat sense professor/a de literatura català

Com queda palès, la majoria de l’alumnat del centre estan patint una mancança greu del seu dret a rebre l’educació que els pertoca. A més, el fet que falti un/a orientadora deixa a tot 4t d’ESO sense aquesta figura.

Encara que, ja des d’abans de l’inici de curs, i de forma diària, des de la direcció del centre s’està reclamant al Departament d’Ensenyament que es cobreixin aquestes places, no hi ha hagut cap resultat positiu. Davant d’això, els membres del claustre de l’institut es veuen abocats a haver de fer substitucions i a un treball extra, a part del que li és propi, per tal de no deixar l’alumnat desatès en aquelles hores.

A més a més, el curs passat, diversos grups ja van patir durant mesos l’absència greu de professorat de català.

Tots constitueixen un motiu de preocupació per a tota la comunitat educativa de l’institut i es consideren molt greus. Per tot això, famílies del centre s’han mobilitzat per a poder expressar la disconformitat amb aquesta situació.

Per tot això, l’AMPA recollirà les firmes ja recollides per una mare i centralitzarà aquesta recollida de signatures que es farà:

DIMECRES 21 DE SETEMBRE

DE 17.45H A 19.30H

A la porta de l’Institut Montserrat Colomer

Les firmes recollides es faran arribar al Departament d’Ensenyament.