S’engega el projecte de Participació a l’Institut.

Un dels projectes que vam engegar en el passat curs 2009-2010 va ser el projecte de participació, creant-ne una comissió específica.   Tenim la bona notícia que en el Consell Escolar de Juliol es va aprovar per part del Centre la implantació d’aquest projecte, i per tant, aquest curs 2010-2011 serà l’any en el que es posarà en marxa.  Hi ha una primera fase de tres mesos de formació al professorat i als alumnes, i esperem poder-ne fer les primeres valoracions  a finals d’any.
Per explicar-ho breument, l’objectiu que persegueix aquest projecte és aconseguir que els alumnes adquireixin estrategies que els facilitin la implicació activa en la vida del centre i del seu entorn proper.
Aquest és un projecte a llarg plaç que necessita ser treballat quotidianament.  
La col·laboració de l’Ampa ha estat facilitar al centre un formador especialitzat en aquest camp. 
Degut a l’especificitat d’aquest projecte, de moment es desenvoluparà només amb els alumnes de 3r i 4t, i a partir de les valoracions que en fem tots plegats, es decidirà el pla de treball del proper curs .
Des d’aquí volem agrair a tot el professorat i direcció del centre la seva decidida implicació en aquest projecte