ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

En data 3 de novembre ha estat publicada la convocatòria d’eleccions per escollir els membres del Consell Escolar del nostre centre dels diferents sectors, pares mares, alumnat, professorat i personal d’administració i serveis.

També han estat publicats els respectius censos provisionals que trobareu als espais destinats a tal efecte:
Sector pares i mares – Taulell d’anuncis extern
Sector alumnat – Taulell d’anuncis del vestíbul
Sector professorat – Taulell d’anuncis de la sala de professorat
Sector PAS – Taulell d’anuncis de secretaria

Trobareu més informació a l’apartat “Eleccions CEC” de la web de l’Institut